Čakry

CO JE TO AUTOMATICKÁ KRESBA? Je to intuitivní kresba s rozborem čaker, diagnostika vztahů a vzorců chování: Červená - rodina, hmotné zabezpečení - jakou máte tuto čakru otevřenou, nebo jestli je tam blok. Jestli vás váš vztah s kýmkoli v tomto směru naplňuje. Oranžová - chuť do vztahu -...
Desátá, jedenáctá a dvanáctá čakra jsou mnohem dále. Desátá čakra bude funkční ihned po těsnějším propojení vaší Sluneční soustavy s jednotlivými nadsystémy. V desáté čakře lze nalézt mistrovskou knihovnu spirituálního vědění, někdy také mylně označovanou jako Akáša. V těchto časech je mozek mnohdy...
9. čakra Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Jakmile se vytvoří devět šroubovic, tato čakra se přesune do zemské atmosféry a stane se spíše čakrou Země, napojenou na síť. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile...
8. čakra Osmá čakra je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi třicet až padesát centimetrů nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Tato čakra sbírá energi čchi ze slunce a světla přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom...
7. čakra (korunní) Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých duchovních spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má 960 lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními...
6. čakra (třetí oko) Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle, na tělesné úrovni nejvyšší vidící centrum centrálního nervového systému. Umístění: čelo, jeden prst nad kořenem nosu Ovlivňuje: obličej,...
5. čakra (krční) V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace, emoce a pocity jsou v ní přetvářeny do výrazů. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která má sídlo ve vazu a otvírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí...
4. čakra (srdeční)Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzicko- emoční centra se třemi horními duchovními. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak se energie tří horních i tří spodních čaker navzájem pronikají. Souvisejícím elementem je vzduch...
3. čakra (solární)Třetí čakra má v literatuře různá označení. Také její umístění je podle toho udáváno různě. Jedná se však o jednu hlavní čakru a větší počet vedlejších čaker, majících natolik podobné funkce, že mohou být všechny k hlavní čakře přiřazeny. Třetí čakra má proto komplexnější rozsah...
1. čakraPrvní - základní - čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí kosmické energie na tělesně-pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého jeho systému energií. Když máme kontakt s „duchem Matky Země“, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost. Do...

Kontakt

Cesta duhy